Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska (red.), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, Warszawa 2015, Wydawnictwo Difin SA, ISBN 978-83-793-079-99,ss. 323 Cover Image

Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska (red.), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, Warszawa 2015, Wydawnictwo Difin SA, ISBN 978-83-793-079-99,ss. 323
Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska (red.), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, Warszawa 2015, Wydawnictwo Difin SA, ISBN 978-83-793-079-99,ss. 323

Author(s): Anna K. Duda
Subject(s): Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 333-337
  • Page Count: 5
  • Language: Polish