Challenges of Everyday Education 
to Build the Meaning of Life of Elderly People 
in Poland and Canada Norbert G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, wydanie 3, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, ss Cover Image

Wyzwania edukacyjnej codzienności wobec budowania sensu życia osób starszych w Polsce i Kanadzie Norbert G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, wydanie 3, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, ss. 218
Challenges of Everyday Education to Build the Meaning of Life of Elderly People in Poland and Canada Norbert G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, wydanie 3, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, ss

Author(s): Anna K. Duda
Subject(s): Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Issue Year: 20/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 191-193
  • Page Count: 3
  • Language: Polish