In memoriam Vincentui Drotvinui Cover Image

In memoriam Vincentui Drotvinui
In memoriam Vincentui Drotvinui

Author(s): Sonata Vaičiakauskienė
Subject(s): Obituary
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: 2015 metų liepos 12 dieną Lietuvos ir užsienio filologų bendruomenė neteko iškilios asmenybės – Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus, leksikologo, kalbos istoriko, Mažosios Lietuvos leksikografijos tyrėjo Vincento Drotvino. Liaudies išmintis byloja: „žmogus planuoja, Dievas juokiasi“… Birželio mėnesį dar tartasi su Profesoriumi dėl jo darbų bibliografijos rengimo.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 73
  • Page Range: 287-290
  • Page Count: 4
  • Language: Lithuanian