Studia Paedagogica Ignatiana Cover Image

Studia Paedagogica Ignatiana
Studia Paedagogica Ignatiana

Publishing House: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2450-5366
Online-ISSN: 2450-5366
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 2/19
 • Issue No. 3/19
 • Issue No. 4/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 3/20
 • Issue No. 4/20
 • Issue No. 5/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 2/21
 • Issue No. 3/21
 • Issue No. 4/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 3/22
 • Issue No. 4/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 3/23
 • Issue No. 4/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 3/24
 • Issue No. 4/24
 • Issue No. 5/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 3/25
 • Issue No. 4/25
 • Issue No. 1/26
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 3/26
 • Issue No. 4/26
 • Issue No. 1/27
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo „Studia Paedagogica Ignatiana” jest forum wymiany myśli z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Jego tematyka koncentruje się na promowaniu szeroko rozumianych badań, doświadczeń i refleksji pedagogicznej, również w kontekście historycznym. Celem periodyku jest również inspiracja dla podejmowania nowych wyzwań, poszukiwania rozwiązań edukacyjnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa XXI wieku. Ponadto stanowi miejsce popularyzacji pedagogii ignacjańskiej i działań edukacyjnych nią inspirowanych. Do dyskusji na łamach czasopisma zapraszamy doświadczonych naukowców i młodych badaczy.