Recenzie Cover Image

Book reviews
Recenzie

Author(s): Zuzana Husárová, Anton Eliáš, Katarína Bednárová, Judit Görözdi, Judit Dobry, Kristián Benyovszky, Juraj Dvorský
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied

Summary/Abstract: KAREL PIORECKÝ: Česká literatura a nová média Praha: Academia, 2016. 296 s. ISBN 978-80-200-2578-4 MÁRIA KUSÁ (ed.): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 – 2015 Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 263 s. ISBN 978-80-224-1556-9 EVA PALKOVIČOVÁ: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. 174 s. ISBN 978-80-223-4062-5 MAGDOLNA BALOGH: Rabul ejtett értelmek Budapest: Balassi Kiadó, 2017. 325 s. ISBN 978-963-506-996-5 ANIKÓ DUSÍK: Bendeguznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Az elfogadás és az elhatárolódás a szlovák irodalom magyar összefüggéseiben – Ján Chalupka műveinek perspektívájából Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. 172 s. ISBN 978-80-223-4168-4 VÍT GVOŽDIAK: Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 368 s. ISBN 978-80-244-4946-3 ROMAN MIKULÁŠ A KOL.: Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. 350 s. ISBN 978-80-224-1524-8

  • Issue Year: 9/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 111-124
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak