Annotations, New books Cover Image

Anotácie, nové knihy
Annotations, New books

Author(s): Pavol Miklovič, Marek Ďurčo, Miroslav Huťka, Michaela Vieriková, Ladislav Gromský, Lenka Šupková, Stefan Wardzal, Ján Golian, Alexandra Kubalová, Mariana Gordiaková, Tomáš Klokner, Anna Sirotová, Jaroslava Letková, Alžbeta Janíková, Igor Lisovy, Erika Jackuliaková, Peter Zmátlo, Anna Safanovičová, Igor Strnisko
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Annotation; New book

Summary/Abstract: JANKOVIČ, Ľubomír - KOMOROVÁ, Klára. Klenoty knižnej kultúry a archívneho dokumentárneho dedičstva v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. ISBN 978-80-89360-04-8. DANGL, Vojtech - SEGEŠ, Vladimír. Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska. ISBN 978-80-7360-986-3. Families in Europe between the 19th and 21th Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan (coordinators). ISBN 978-973-610-931-7. FISCHER, Franz - FRITZE, Christiane - VOGELER, Georg (eds.). Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter 2 / Codicology and Paleography in the Digital Age 2. ISBN 978-3-8423-5032-8. Gill , Anton. Brána bohů. Vzestup a pád Babylonu. Překlad z anglického originálu (Gateway of the Gods : The Rise and Fall of Babylon) Pavel Černovský. ISBN 978-80-7451-020-5. Kysučan , Lubor. Oni a my. Dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou. ISBN 978-80-904807-0-4. MIEROOP, Marc Van de. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000 – 323 př. Kr. (z angl. orginálu přel. Jiří Prosecký), edícia Orient. ISBN 978–80–200–1832-8. HERWEGEN, Ildefons. Smysl a duch Benediktovy řehole. ISBN 80-86644-99-5. HASKINS, Charles Homer. Normani v evropských dejinách. ISBN 978-80-719-071-2. KUBÍN, Petr. Sedm přemyslovských kultů : Sevn Přemyslid Cults. ISBN 978-80-87258-19-4. FRALEOVÁ, Barbara. Templáři a Kristův rubáš. Prel. Josef Prokop. ISBN 978-80-257-0404-2. HLADÍK, Ondřej. Kriminalita v rudolfínske Praze. Zločin a právo na Novém Měste pražském v letech 1585 – 1593. ISBN 978-80-87378-88-5. Bitva u Znojma a válka roku 1809. Sborník přednášek a studií k 200. výročí. Ed. Jakub Samek. ISBN 978-80-7268-649-0. Krajčovič , Milan. Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte. Od roku 1820 po vznik Slovenského štátu. ISBN 978-80-8095-059-0. ULMANOVÁ, Kristýna. Cestování před sto lety, aneb všude dobře, doma nejlépe. Rozvoj českého turismu v kontextu světových výstav ve druhé polovině devatenácteho století. ISBN 978-80-7363-384-4. HOLEC, Roman. Coburgovci a Slovensko. ISBN 978-80-8101-249-5. NEŠPOR, Zdeněk et alii. Náboženství v 19. století. Najcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? ISBN 978-80-87271-22-3. SLEPČAN, Peter - LETZ, Róbert. Krížom k svetlu. Život a dielo biskupa Michala Buzalku. ISBN 978-80-7141-731-6. Ikonografia Tatier : zborník prednášok z konferencie. DERFIŇÁK, Patrik - DOMENOVÁ, Marcela - LYSÁK, Ladislav - PEKÁR, Martin. Osobnosti Šariša I. ISBN 978-80-555-0131-4. Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011. Eds. Erika Juríková - Ladislav Tkáčik. ISBN 978-83-7490-443-8. LACKO, Martin - KLUBERT, Tomáš - VARŠO, Ivan (eds.). Historické rozhľady VI/2010. ISBN 978-83-7490-369-1. Nové historické rozhľady. Vedecký časopis Katedry histórie FF UCM v Trnave, roč. 1, č. 1 a 2. ISSN 1338-4813. Historické štúdie. K životnému jubileu Herty Tkadlečkovej. Eds. Miroslav Daniš - Eduard Nižňanský. ISBN 978-80-8127-015-4. Historická demografie, 2011, roč. 35, č. 1 a

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 124-151
  • Page Count: 28
  • Language: Slovak