Reviews and notes Cover Image

Recenzje i omówienia
Reviews and notes

Author(s): Jerzy Kranz, Mieczysław Tomala, Andrzej Sakson, Bogdan Wrzochalski, Jarosław Gryz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Jan Barcz, Bartosz Jałowiecki, Jerzy Kranz: Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998–2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową (Between Remembrance and Responsibility: The 1998–2000 Negotiations on Compensation for Forced Labour) (Bogdan Wrzochalski) Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944–2004 (The Problem of eparations, Compensation and Payments in Polish-German Relations 1944–2000) (Jerzy Kranz) Grzegorz Janusz: Status ludności niemieckiej w Polsce w latach 1944–1950. Analiza i wybór aktów normatywnych (The Status of the German Population in Poland, 1944–1950: Analysis and Selection of Normative Acts) (Andrzej Sakson) Anna Wolff-Powęska, Dieter Bingen (eds.): Polacy–Niemcy, sąsiedztwo z dystansu (Poles–Germans: Neighbourliness at Arm’s Length) (Mieczysław Tomala) Jerzy Stańczyk: Kres „zimnej wojny”. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (The End of the Cold War: European Security in the Process of Change in the International Balance of Power) (Jarosław Gryz)

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 144-172
  • Page Count: 29
  • Language: Polish