REVIEWS AND NOTES Cover Image

RECENZJE I OMÓWIENIA
REVIEWS AND NOTES

Author(s): Jerzy Kranz, Adam Kobieracki, Paweł Janusz Borkowski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Jan Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej. Traktat z Nicei, Traktat konstytucyjny, Traktat z Lizbony (Jerzy Kranz) Rocznik Strategiczny 2007/2008 (Adam Kobieracki) Leszek Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej (Paweł Borkowski) Omówienia

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 105-125
  • Page Count: 21
  • Language: Polish