Closely Watched Georgia Cover Image

Gruzja pod specjalnym nadzorem
Closely Watched Georgia

Author(s): Jerzy Kranz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. niepodległa Gruzja próbowała odzyskać zbrojnie kontrolę nad jej dwoma regionami – Abchazją i Osetią Południową, które z pomocą Rosji pragnęły się odłączyć od państwa gruzińskiego. Rosji trudno się pogodzić z utratą dawnego imperium. Prezydent Władimir Putin określił rozpad Związku Sowieckiego jako największą katastrofę geopolityczną XX w. O ile dawniej ZSRR promował obronę interesów tzw. socjalizmu (doktryna Breżniewa), o tyle w latach dziewięćdziesiątych pojawiła się koncepcja bliskiej zagranicy, czyli strefy wpływów w państwach sąsiadujących, które winny respektować interesy Rosji. Problem jednak w tym, jakie są te konkretne interesy i czy uzasadniają one naruszanie prawa międzynarodowego?

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 45-62
  • Page Count: 18
  • Language: Polish