The European Union—Understanding the Need and the Need to Understand Cover Image

Unia Europejska – zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia
The European Union—Understanding the Need and the Need to Understand

Author(s): Jerzy Kranz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-58
  • Page Count: 32
  • Language: Polish