REVIEW Cover Image

REVIEW
REVIEW

Author(s): Pavol Žigo
Subject(s): Review
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: review of: KROŠLAKOVÁ, Е.; HABOVŠTIAKOVÁ, К.: Zaklady slavistiky а starosloviencina. Textova prirucka. Nitra, Vysoka skola pedagogicka 1994. 213 s.

  • Issue Year: 31/1996
  • Issue No: 02
  • Page Range: 186-188
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak