Reports and Reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and Reviews

Author(s): Peter Žeňuch, Ján Doruľa, Pavol Žigo, Author Not Specified, Angela Škovierová, Mikuláš Nevrlý
Subject(s): Language studies
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: M. MAJTÁN: Životné jubileum prof. PhDr. Rudolfa Krajčoviča, DrSc. J. DORUĽA: Pri sedemdesiatke Štefana Liptáka J. DORUĽA: Izidor Kotulič osemdesiatročný A. ŠKOVIEROVÁ: Správa zo seminára Dejiny knižnej kultúry Liptova L. MAJCHRÁKOVÁ: XVI. kolokvium mladých jazykovedcov E. BRTÁŇOVÁ: GÁFRIKOVÁ, G.: Zabúdané súvislosti P. ŽIGO: ŠTEC, M.: Cirkevná slovančina P. ŽEŇUCH: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc A. ŠKOVIEROVÁ: Itineraria Posoniensia A. ŠKOVIEROVÁ: Studia bibliographica Posoniensia G. IMRICHOVÁ: HOMIŠINOVÁ, M.: Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku A. ŠKOVIEROVÁ: KRIŠKOVÁ, Ľ.: Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850 L. MAJCHRÁKOVÁ: Езикът и литература в модерното общество / Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti R. HORÁKOVÁ: VAŇKO, J.: Slovaško-slovenska homonimija. Slovar slovaško-slovenskih medjezikovnih homonimov M. NEVRLÝ: ДЗЮБА, І.: Тарас Шевченко Z. PANCZOVÁ: RAMŠAK, M.: Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti P. ŽEŇUCH: Zo správy o činosti Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV za rok 2006 P. ŽEŇUCH: Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov M. MAJTÁN: Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc. celebrates his life anniversary J. DORUĽA: Štefan Lipták 70 years old J. DORUĽA: Izidor Kotulič 80 years old A. ŠKOVIEROVÁ: Report on the workshop Dejiny knižnej kultúry Liptova (Liptov book culture in the past) L. MAJCHRÁKOVÁ: The 16th Young Linguists Colloquy E. BRTÁŇOVÁ: GÁFRIKOVÁ, G.: Zabúdané súvislosti P. ŽIGO: ŠTEC, M.: Cirkevná slovančina P. ŽEŇUCH: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc A. ŠKOVIEROVÁ: Itineraria Posoniensia A. ŠKOVIEROVÁ: Studia bibliographica Posoniensia G. IMRICHOVÁ: HOMIŠINOVÁ, M.: Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku A. ŠKOVIEROVÁ: KRIŠKOVÁ, Ľ.: Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850 L. MAJCHRÁKOVÁ: Езикът и литература в модерното общество / Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti R. HORÁKOVÁ: VAŇKO, J.: Slovaško-slovenska homonimija. Slovar slovaško-slovenskih medjezikovnih homonimov M. NEVRLÝ: ДЗЮБА, І.: Тарас Шевченко Z. PANCZOVÁ: RAMŠAK, M.: Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti P. ŽEŇUCH: Digest of the report on the activities of Ján Stanislav Institute of Slavistics in 2006 P. ŽEŇUCH: Meeting of the Slovak Slavists Committee

  • Issue Year: 42/2007
  • Issue No: 01
  • Page Range: 72-96
  • Page Count: 25
  • Language: Slovak