HOW TO READ: INTERPRETATION AND CRITIQUE OF A READING ANSWER Cover Image

KAKO ČITATI: TUMAČENJE I KRITIKA ČITALAČKOG ODGOVORA
HOW TO READ: INTERPRETATION AND CRITIQUE OF A READING ANSWER

Author(s): Steven Mayu
Contributor(s): Predrag Šaponja (Translator)
Subject(s): Cultural Essay, Hermeneutics
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Poslednjih nekoliko godina znatno se povećalo interesovanje za kritiku čitalačkog odgovora, iako se ponekad čini da nisu dovoljno dobro shvaćene osnovne premise ovoga pristupa. Stoga ovaj esej ima dve namere: da razjasni pojedine zablude u vezi sa ovom granom kritike, pružajući detaljan opis pretpostavki i strategija; kao i da iznese metakritičku perspektivu koju primenjuje kritika čitalačkog odgovora kao primer kako pristupi književnosti generalno funkcionišu.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 454
  • Page Range: 85-97
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian