EDWARD SAID AND POSTCOLONIAL STUDIES Cover Image

SAID I POSTKOLONIJALNE STUDIJE
EDWARD SAID AND POSTCOLONIAL STUDIES

Author(s): Valery Kennedy
Contributor(s): Predrag Šaponja (Translator)
Subject(s): Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: U svako vrednovanje Saidovog dostignuća, neophodno je uvrstiti ulogu i uticaj njegovih dela, posebno Orijentalizma, na razvoj polja postkolonijalnih studija1. U teoriji postkolonijalizma, Saidovo delo su nastavili, proširili, modifikovali i problematizovali drugi stvaraoci sa svojim radovima, od kojih su najistaknutiji Homi Baba i Gajatri Spivak. Orijentalizam je, štaviše, dao novi podsticaj dvema formama analize kolonijalnog diskursa: studijama književnosti imperije i teoretizaciji putopisa. U ovom poglavlju ukratko se prikazuju neki od najuticajnijih Saidovih doprinosa razvoju ovih oblasti postkolonijalnih studija. Takođe se iznosi tvrdnja da je Saidovo insistiranje na potrebi da teoretsko pisanje ima efekta na stvarni svet odlika po kojoj se njegovo delo razlikuje od ostalih u polju.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 452
  • Page Range: 49-76
  • Page Count: 28
  • Language: Serbian