DEMOLISHING OF PRESENTATION Cover Image

RAZARANJE REPREZENTACIJE
DEMOLISHING OF PRESENTATION

Author(s): Kerstin Behnke
Contributor(s): Predrag Šaponja (Translator)
Subject(s): Cultural Essay, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Čini se da je za suočavanje sa Benjaminovim esejom o Umetničkom delu1 danas neophodno da preispitamo i zamenimo njegovu dijagnozu u korist napretka u umetnosti i njenoj tehničkoj reprodukciji, te da esej posmatramo kao kultni tekst, čak i ako više nije reprezentativan. 2 Ipak, ovakav zahtev previđa činjenicu da je Benjaminova dijagnoza istovremeno i prognoza. Od takvih pogrešnih tumačenja u budućnosti Benjamin je svoj tekst zaštitio dvostrukim gestom, u epigrafu i predgovoru. Kao što na početku najavljuje odlomak iz Valerija, rast tehničkih sredstava ”stellt uns in nahe Zukunft die eingreifendsten Veränderungen in der antiken Industrie des Schönen in Aussicht“ [postavlja nas u bliskoj budućnosti pred dalekosežne promene koji će se u međuvremenu zbiti u prastaroj industriji lepog].

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 455
  • Page Range: 74-80
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian