I CONTAIN PLENTY OF IT Cover Image

JA SADRŽIM MNOGOSTRUKOSTI
I CONTAIN PLENTY OF IT

Author(s): Terry Eagleton
Contributor(s): Predrag Šaponja (Translator)
Subject(s): Cultural Essay, Philology, Theory of Literature
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: U poslednje tri decenije, ime Mihaila Bahtina sve više označava industriju, a manje pojedinca. U stvari, ne radi se samo o industriji, nego o transnacionalnoj korporaciji u usponu snage, koja ima džet-set menadžere, globalne konvencije i vlastiti zbornik za unutrašnju upotrebu. Ova žrtva staljinizma je u polju teorije kulture pretvorena u veliki biznis. Najveći broj bombastičnih termina koje je Bahtin skovao (poput dijalogizma, dvostrukosti glasa, hronotopa, heteroglosije i multiakcentualnosti) prešao je u leksikon savremene kritike. U kosmopolitskim družinama univerzitetskih profesora, od kojih su neki čitav život posvetili proučavanju njegovih tekstova, odavno je počela borba da se on prizna za saučesnika njihovih vlastitih ideja. Da li je on bio marksista, neokantovac, religiozni humanista, teoretičar diskursa, književni kritičar, sociolog kulture, etičar, filozofski antropolog, ili sve to zajedno?

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 451
  • Page Range: 76-81
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian