(Non) Legality of appointment of Steering Boards of public institutions in Tuzla Canton Cover Image

(Ne)zakonitost imenovanja upravnih odbora javnih ustanova u Tuzlanskom kantonu
(Non) Legality of appointment of Steering Boards of public institutions in Tuzla Canton

Author(s): Ervin Mujkić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Public Administration, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Tuzla Canton; Law; Bosnia and Herzegovina; Administrative board;

Summary/Abstract: Imenovanje i razrješenje članova upravnih odbora javnih ustanova u Federaciji BiH regulisano je zakonskim i podzakonskim propisima na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou. Odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, koji se primjenjuje na svim nivoima vlasti u F BiH, uključujući kantone, općine i gradove, utvrđen je otvoreni postupak izbora kojim se vrši konačno imenovanje i ponovno imenovanje na pozicije u reguliranim organima.

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 12
  • Page Range: 18-22
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian