Reform agenda for BiH for the period 2015-2018 and its potential implications for the health system Cover Image

Reformska agenda za BiH za period 2015-2018. i njene potencijalne implikacije na zdravstveni sistem
Reform agenda for BiH for the period 2015-2018 and its potential implications for the health system

Author(s): Ervin Mujkić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Health and medicine and law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Reform agenda; Health system; Bosnia & Herzegovina;

Summary/Abstract: Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta BiH usvojili su, u identičnom tekstu, dokument pod naslovom „Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godine“. Ovim dokumentom okvirno su utvrđeni planovi vlasti na svim nivoima u vezi sa provođenjem neophodnih ekonomskih, socijalnih i drugih reformi u BiH. Usvajanje Reformske agende uslijedilo je nakon poziva Vijeća za vanjske poslove Europske unije političkim liderima u BiH iz decembra 2014. godine da utemelje reforme potrebne za EU integracije u rad svih relevantnih institucija BiH, s ciljem da se osigura funkcionalnost i efikasnost na svim nivoima vlasti i omogući BiH da se pripremi za buduće pristupanje EU.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 22
  • Page Range: 3-11
  • Page Count: 9
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian