Business secrets of public companies in Croatian legislation and legal practice Cover Image

Poslovne tajne javnih poduzeća u hrvatskoj legislativi i pravnoj praksi
Business secrets of public companies in Croatian legislation and legal practice

Author(s): Alen Rajko
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Law on Economics
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Business secrets; Public companies; Croatia;

Summary/Abstract: Tajnost podataka među „klasičnim“ je razlozima za ograničenje prava na pristup informacijama. Riječ je o pravu vezanom uz informacije javnog sektora, pa se tajnost kao ograničenje najčešće poima u pogledu podataka koji se tajnima proglašavaju (klasificiraju) radi zaštite nekoga šireg, javnog, ne-poslovnog interesa.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 21
  • Page Range: 15-22
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian