On the Occasion of the Constitutional-judicial Abolition of Article 79 of the Croatian Law on Administrative Disputes - Proposal for a New Arrangement of Costs of Administrative Disputes Cover Image

Povodom ustavnosudskog ukidanja članka 79. hrvatskog Zakona o upravnim sporovima - prijedlog novog uređenja troškova upravnog spora
On the Occasion of the Constitutional-judicial Abolition of Article 79 of the Croatian Law on Administrative Disputes - Proposal for a New Arrangement of Costs of Administrative Disputes

Author(s): Alen Rajko
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Administrative dispute; Article 79; Croatia;

Summary/Abstract: Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016.1 (odluka USRH) ukinuta je odredba čl. 79 Zakona o upravnim sporovima2 (ZUS), kojom je bilo propisano da u upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove. Ujedno je određeno da ukinuta norma prestaje važiti 31. ožujka (marta) 2017, na koji način je hrvatskom zakonodavcu dano približno pola godine za usklađivanje ukinutog čl. 79 ZUS-a s Ustavom.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 26
  • Page Range: 45-48
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian