Law of police and internal affairs of Republika Srpska - critical view Cover Image

Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske — kritički pogled
Law of police and internal affairs of Republika Srpska - critical view

Author(s): Sreten M. Jugović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Governance, Security and defense, Penal Policy
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Police and internal affairs; Republika Srpska;

Summary/Abstract: Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je Predlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim bi trebalo da se na jedinstven način (jednim zakonom) urede pitanja koja su do donošenja tog zakona, prema obrazloženju predlagača zakona bila uređena sa dva zakona: Zakonom o unutrašnjim poslovima (Sl. gl. RS 4/12 i 33/14) i Zakonom o policijskim službenicima (Sl. gl. RS 20/14). Razlog donošenja jed(instve)nog Zakona, kako se ističe u obrazloženju predloga, leži „u cilju efikasnije i celishodnije primjene Zakona u praksi“. Zakon je usvojen na sednici Narodne skupštine Republike Srpske 29. decembra 2015. godine.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 23
  • Page Range: 30-36
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian