Stanislaw Sojka, Fides et vita christiana. The basic role of faith in Christian life in the light of post-conciliar theological literature, Cracow 2013, pp. 568 Cover Image

Stanisław Sojka, Fides et vita christiana. Podstawowa rola wiary w życiu chrześcijańskim w świetle posoborowej literatury teologicznej, Kraków 2013, ss. 568
Stanislaw Sojka, Fides et vita christiana. The basic role of faith in Christian life in the light of post-conciliar theological literature, Cracow 2013, pp. 568

Author(s): Józef Zabielski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Present Times (2010 - today), Book-Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Summary/Abstract: A Book Review

  • Issue Year: 32/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 145-148
  • Page Count: 4
  • Language: Polish