Book-Reviews Cover Image

Recenzje
Book-Reviews

Author(s): Cezary Naumowicz, Paweł Perkowski, Adam Skreczko, Dariusz Tułowiecki, Wojciech Turowski, Józef Zabielski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Book-Review
Published by: Kuria Metropolitalna Białostocka

Summary/Abstract: Ks. Cezary Naumowicz ‒ Franciszek Adamski, Człowiek istota religijna i rodzinna. Analizy socjologiczne, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2013, s. 240. Paweł Perkowski ‒ Dariusz Tułowiecki, Bez Boga, Kościoła i zasad?, Studium socjologiczne nad religijnością młodzieży, Kraków 2012, s. 512. Ks. Adam Skreczko ‒ Marta Kabata, Mówiąc Ojczyzna. Świat wartości w nauczaniu biskupa Kazimierza Majdańskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 336. Ks. Dariusz Tułowiecki ‒ Jarosław Kozak, Dzieci postmoderny? Studium socjologiczne nad religijnością studentów, Sandomierz 2014, s. 622. Ks. Dariusz Tułowiecki ‒ Piotr Mrzygłód, Personalizm teologikalny ks. Józefa Majki. Studium filozoficzno-społeczne, Wrocław 2009, ss. 492. Ks. Wojciech Turowski ‒ Mirosław Makowski, Dialog zbawienia w przepowiadaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002. Studium homiletyczne. Seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej t. 44, Legnica 2011r., s. 298. Ks. Józef Zabielski ‒ Irena Matus, Schyłek Unii i proces restytucji prawosławia w Obwodzie Białostockim w latach 30. XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 630.

  • Issue Year: 32/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 487-525
  • Page Count: 39
  • Language: Polish