Tarnovian Theological Studies Cover Image

Tarnowskie Studia Teologiczne
Tarnovian Theological Studies

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0239-4472
Online-ISSN: 2391-6826
Status: Ceased Publication

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 1/31
 • Issue No. 2/31
 • Issue No. 1/32
 • Issue No. 2/32
 • Issue No. 1/33
 • Issue No. 2/33
 • Issue No. 1/34
 • Issue No. 2/34
 • Issue No. 1/35
 • Issue No. 2/35
 • Issue No. 1/36
 • Issue No. 2/36
 • Issue No. 1-2/37
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Tarnowskie Studia Teologiczne” są naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym w Tarnowie od 1938 roku, a obecnie przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.