RESTRUCTURING OF THE RURAL ECONOMY IN UKRAINE: UNDERGOING PROCESSES AND NEW DIRECTIONS Cover Image

Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki
RESTRUCTURING OF THE RURAL ECONOMY IN UKRAINE: UNDERGOING PROCESSES AND NEW DIRECTIONS

Author(s): Vitaliy Krupin
Subject(s): Social Sciences, Economy, Geography, Regional studies, Agriculture
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: rural areas; rural economy; transformation; Ukraine

Summary/Abstract: Artykuł jest poświęcony przeglądowi i analizie restrukturyzacji w gospodarce wiejskiej Ukrainy w ciągu ostatnich 25 lat, będących latami niepodległości kraju. Opisane zostały kluczowe kwestie, jako jedną z najbardziej wpływowych wskazano chaotyczny i nieuregulowany rozwój – opierający się nie na przemyślanej polityce, lecz na chęci otrzymania wysokich dochodów i kontroli nad rynkiem przez różne grupy biznesowe, pozostawiający większość mieszkańców wsi bez odpowiedniego wsparcia i z niedorozwiniętą infrastrukturą. Ważniejsze zmiany w latach 1990 i 2000 zostały poddane przeglądowi z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę wiejską. Została rozpatrzona dynamika produkcji w rolnictwie, w tym struktura zasiewów, zmiany w produkcji kluczowych upraw rolnych, pogłowia bydła i drobiu, a także kwestie ekonomiczne, takie jak dochody w tym sektorze. Pogłębiona analiza została przeprowadzona w stosunku do czynników wpływających na procesy zachodzące w ukraińskiej gospodarce wiejskiej (w szczególności państwowy system wsparcia rolnictwa i jakość reform w rolnictwie), jak również lokalnych czynników endogenicznych (niechęć mieszkańców wsi do rozwoju i podejmowania indywidualnej inicjatywy).

  • Issue Year: 173/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 65-80
  • Page Count: 16
  • Language: English