Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine Cover Image

Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine
Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine

Author(s): Anna Maksymenko, Khrystyna Prytula, Vitaliy Krupin
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: rural areas; rural development; agriculture; Ukraine; obszary wiejskie; rozwój rolnictwa; rolnictwo; Ukraina

Summary/Abstract: This paper presents the main trends in rural development in Ukraine. Attention is particularly paid to the agriculture as the main economic activity in rural areas. The authors of this paper also analyze the characteristics of distribution of agricultural land, the structure of agricultural production, as well as the structure of total household resources. The main demographic trends are shown concerning the rural population, their ethnicities, religious background. Their mentality and way of thinking is also revealed. W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju rolnictwa na Ukrainie. Ponieważ rolnictwo jest na obszarach wiejskich podstawową gałęzią produkcji, tej problematyce poświęcono szczególną uwagę. Autorzy przeanalizowali zasady dystrybucji gruntów rolnych, strukturę produkcji rolnej, a także źródła utrzymania gospodarstw domowych. Problematykę związaną z sytuacją demograficzną na terenach wiejskich przedstawiono przy uwzględnieniu kwestii narodowościowych, religijnych, a także poziomu kapitału społecznego.

  • Issue Year: 163/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 83-99
  • Page Count: 17
  • Language: English