The Bastarnaes In The Period from the End of the 1st Century BC. until the end of the 4th Century AD Cover Image
  • Price 4.50 €

Die Bastarnen in der Periode vom Ende des 1. Jhs.v.chr. bis Ende des 4. Jhs.n.Chr.
The Bastarnaes In The Period from the End of the 1st Century BC. until the end of the 4th Century AD

Author(s): Plamen Petkov
Subject(s): History, Military history, Political history, Ancient World
Published by: Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките

Summary/Abstract: През 30/29 г. пр. Хр. бастарните преминават Истрос и побеждават мизите, дарданите и трибалите. Акцията продължава и срещу дентелетите, предвождани от слепия владетел Ситас, и поставя под заплаха провинция Македония. Това принуждава проконсула Марк Лициний Крас да отговори на предизвикателството - варварите са победени, а предводителят им Делдо е убит в лична схватка от римския военачалник. През 29/28 г. пр. Хр. Марк Лициний Крас регулира военно-политическата ситуация в земите на бъдещите римски провинции Мизия и Тракия. След операциите на Марк Лициний Крас бастарните са обект на внимание у писмените извори след близо два века, в една коренно променена обстановка - отбелязани са във връзка с маркоманските войни (167-180 г. сл. Хр.) на император Марк Аврелий (171-180 г. сл. Хр.). В средата на III в. сл.. Хр. са засвидетелствани около т.нар. Скитски (Готски) войни. През 280 г. сл. Хр. император Проб (276-282 г. сл. Хр.) преселва на територията на Тракия 100 000 бастарни, които са зачислени сред поданиците на Римската империя. Бастарните продължават да са фактор във военно-политическите отношения - информация за тях се среща в изворите до края на ІV в. сл. Хр.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 20
  • Page Range: 235-245
  • Page Count: 11
  • Language: Bulgarian, German