Translation Parallels of Old Baltic "enchiridia": on German schampar and Prussian nigīdings (iii, 45.17) Cover Image

SENŲJŲ BALTIŠKŲJŲ „ENCHIRIDIONO“ VERTIMŲ PARALELĖS: DĖL VOKIEČIŲ KALBOS ſCHAMPAR IR PRŪSŲ KALBOS NIGĪDINGS (III, 45.17)
Translation Parallels of Old Baltic "enchiridia": on German schampar and Prussian nigīdings (iii, 45.17)

Author(s): Pietro Umberto Dini
Subject(s): Language and Literature Studies, Philology, Translation Studies
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip vokiečių kalbos žodis ſchampar perteikiamas Liuterio „Mažojo katekizmo“ vertimuose į prūsų ir kitas baltų kalbas. Gilinamasi į šio žodžio semantiką ir kontekstą tekste originalo kalba ir vertimų kalbose. Remiamasi hermeneutiniu ir vertimo mokslo tyrimo metodais. Analizuojama, kokias jo vertimo strategijas pasirinko vertėjai.

  • Issue Year: 9/2016
  • Issue No: 9
  • Page Range: 21-37
  • Page Count: 17
  • Language: Lithuanian