The forgotten quarters of the Defenders of Lviv and the Eastern Borderlands of 1918–1920 in the Yanivskiy Cemetery, Lviv Cover Image

Zapomniana kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 1918–1920 na Cmentarzu Janowskim we Lwowie
The forgotten quarters of the Defenders of Lviv and the Eastern Borderlands of 1918–1920 in the Yanivskiy Cemetery, Lviv

Author(s): Paweł Naleźniak
Subject(s): Architecture, Military history, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: Lviv; Yanivskiy Cemetery; the Battle of Lviv and the Eastern Borderlands

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje problematykę związaną z szczątkowymi pozostałościami kwatery wojskowej na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, będącymi echem wydarzeń, do jakich doszło we Lwowie i Małopolsce Wschodniej w latach 1918-1920.//The article presents the subject of the vestigial remains of the military quarters in the Yanivskiy Cemetery in Lviv, which are the remnants of the events in Lviv and the Eastern part of Lesser Poland in the years 1918-1920.

  • Issue Year: 17/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 175-256
  • Page Count: 82
  • Language: English, Polish