Folia Historica Cracoviensia Cover Image

Folia Historica Cracoviensia
Folia Historica Cracoviensia

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts, Essay|Book Review |Scientific Life, Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0867-8294
Online-ISSN: 2391-6702
Status: Active

 • 1989
 • 1994
 • 1996
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 1/26
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 2/27
 • Issue No. 1/28
 • Issue No. 2/28
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

W 1. numerze naszego czasopisma jego założycielka prof. dr Janina Bieniarzówna pisała w Słowie wstępnym „Chcielibyśmy, aby na tych łamach prezentowane były studia i materiały z zakresu historii Kościoła, jego działalności misyjnej i społecznej, kultury religijnej i sztuki sakralnej, dziejów teologii, rozwoju i pracy zgromadzeń zakonnych oraz instytutów świeckich. Pragniemy, aby poczesne miejsce zajmowała tematyka zarówno polska jak i krajów sąsiednich. „Folia Historica Cracoviensia” winny jednak w sposób szczególny uwzględniać problematykę związaną z [historią] Kościoła Krakowskiego, do czego predysponują zarówno wyjątkowo bogate zbiory archiwalne, obejmujące tereny całej Małopolski”. Zasadniczo nic w tej mierze od roku 1989 kiedy ukazał się ów 1. numer nie zmieniło się. Wydawany jest jak rocznik, choć na początku ów 2. zeszyt ukazał się dopiero z datą 1994 roku. Do tej pory ukazało się 20 roczników.