COMPARATIVE ANALYSIS OF PROFITABILITY OF OPERATORS IN THE FUEL SECTOR IN THE YEARS 2011-2015 Cover Image

ANALIZA PORÓWNAWCZA RENTOWNOŚCI PODMIOTÓW SEKTORA PALIWOWEGO W LATACH 2011-2015
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROFITABILITY OF OPERATORS IN THE FUEL SECTOR IN THE YEARS 2011-2015

Author(s): Leszek Borowiec
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Keywords: Holding; financial analysis; profitability; fuel sector

Summary/Abstract: Zapewnienie rentowności działalności gospodarczej jest jedną z głównych przesłanek stabilności finansowej podmiotu. Poziom rentowności uzależniony jest od wielu zmiennych zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i czynników zewnętrznych, na które podmiot ma bardzo ograniczony wpływ. W artykule dokonano ocenę rentowności finansowej wybranych Grup Kapitałowych branży paliwowej (energetycznej) w ujęciu porównawczym z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej. W opracowaniu została zweryfikowana teza, że poziom rentowności finansowej zdeterminowany jest nie tyle sektorem w którym działa podmiot a segmentem w ramach danego sektora, na którego wyniki mocno mogą wpływać czynniki zewnętrzne. Dokonana analiza wskazuje na istnienie istotnej korelacji co do zmian poziomu rentowności dwóch podmiotów działających w segmencie paliw płynnych. Jednocześnie trzeci badany podmiot wykazuje odmienne trendy w zakresie uzyskiwanej rentowności, ze względu na funkcjonowanie w innym segmencie sektora paliwowego.

  • Issue Year: 16/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 3-10
  • Page Count: 8
  • Language: Polish