Report of the international conference "Dilemmas of modern administration" - "Dilemmas of contemporary public administration"
Józefów 6 September 2013 r. Cover Image

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Dylematy współczesnej administracji” - “Dilemmas of contemporary public administration” Józefów 6 września 2013 r.
Report of the international conference "Dilemmas of modern administration" - "Dilemmas of contemporary public administration" Józefów 6 September 2013 r.

Author(s): Jerzy Zawisza
Subject(s): Public Administration, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Keywords: conference report; public administration;
  • Issue Year: 18/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 487-495
  • Page Count: 9
  • Language: Polish