Review Cover Image

KRITIKË
Review

Author(s): Agron Xhagolli, Orjona Shegaj, Ermela Broci
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike

Summary/Abstract: Albanian Traditional M usic: An introduction (Jefferson, North Caolina, and London: McFarland «& Company, Inc., Publishers, 2011) “Identitet kulturor shqiptar në 100 vjet”, botim i Qendrës së Studimeve Albanologjike, Instituti i Antropologjisë Kulturore e Studimit të Artit, faqe 462, Tiranë, 2013. Mbi albumin “ Trashëgim ia K ulturore Shpirtërore Shqiptare”, Tiranë, 2013

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 297-312
  • Page Count: 16
  • Language: Albanian