KOLË GURASHI DHE HENGU SHKODRAN Cover Image
  • Price 1.00 €

KOLË GURASHI DHE HENGU SHKODRAN
KOLË GURASHI DHE HENGU SHKODRAN

Author(s): Agron Xhagolli
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: KOLË GURASHI ; HENGU SHKODRAN

Summary/Abstract: Arkivat e Folklorit në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe të Studimit të Artit midis koleksioneve të shumta dhe të larmishme, si arkivat më të pasur të këtij lloji në vendin tonë, kanë në përbërje të vet edhe punën e një numri mbledhësish të folklorit që kanë sjellë në kohë të ndryshme, krahas krijimeve të tjera folklorike, edhe tekste të regjistruara nga ahengu shkodran. Midis emrave që mund të veçohen në këtë aspekt janë: Kasem Taipi, Kolë Kamsi, Sabri Repishti, Hamdi Bushati dhe veçanërisht Kolë Gurashi. Gjatë kumtimit tonë do të ndalemi pikërisht te puna e realizuar nga Kolë Gurashi për të ndriçuar atë që ai vetë e quan “hengu shkodran”. Ai ka meritën e madhe se krahas teksteve të këngëve të ahengut shkodran, ka sjellë edhe regjistrime të tyre, të realizuara prej tij.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 239-246
  • Page Count: 8
  • Language: Albanian