Integration of immigrants in Sweden – challenges, opportunities, threats Cover Image

Integracja imigrantów w Szwecji – wyzwania, szanse, zagrożenia
Integration of immigrants in Sweden – challenges, opportunities, threats

Author(s): Edyta Januszewska
Subject(s): Social Sciences, Education, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Keywords: imigranci w Szwecji; integracja imigrantów; programy integracyjne; aktywizacja społeczno-ekonomiczno-zawodowa imigrantów

Summary/Abstract: W pierwszej części artykułu przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące populacji imigrantów w Szwecji ze względu na kraj pochodzenia w latach 2009-2013, a także scharakteryzowana historia imigracji do tego kraju. Druga część dotyczy polityki integracyjnej rządu szwedzkiego skierowanej do imigrantów. Opiera się ona na 3 zasadach: równości, swobodzie wyboru i współpracy. Obejmuje wymiar prawny (rozporządzenia, ustawy, programy), a także integrację związaną z rynkiem pracy i nauką języka szwedzkiego. W tej części przedstawione zostały 2 programy dotyczące pomocy i wsparcia imigrantów w integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Scharakteryzowana została również reforma z 1 grudnia 2010 roku, która dotyczy integracji imigrantów na rynku pracy, i wymienione 6 głównych założeń z tym związanych. Ponadto wspomniane zostały niektóre programy na rzecz integracji imigrantów finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz inicjatywy organizacji pozarządowych. W trzeciej części scharakteryzowane zostały 4 główne bariery w integracji imigrantów: nielegalne zatrudnienie, życie w enklawach etnicznych, segregacja i gettoizacja oraz dyskryminacja na rynku pracy.

  • Issue Year: 25/2015
  • Issue No: 25
  • Page Range: 83-95
  • Page Count: 13
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode