Working with children with migrant experience – a case study of the organization Stadtpiraten Freiburg e.V. in Freiburg im Breisgau, Germany Cover Image

Praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym – na przykładzie organizacji Stadtpiraten Freiburg e.V. we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech
Working with children with migrant experience – a case study of the organization Stadtpiraten Freiburg e.V. in Freiburg im Breisgau, Germany

Author(s): Edyta Januszewska, Urszula Markowska-Manista
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: children with the experience of immigration; social work; NGOs; the intercultural opening of the institutions and services (IOIS)

Summary/Abstract: It is the objective of this article to present the case study of a non-governmental organisation conducting supportive activities for the benefit of children with the experience of immigration in Freiburg im Breisgau in Germany. In this article, the theoretical context depicting the policy of the intercultural opening of services and institutions to immigrants and refugees, and also the conception of ’interinclusion’ in the policy of intercultural opening, is presented. In the further part of this article, the analysis of the practical activities of the non-profit organisations as exemplified by Stadtpiraten Freiburg e.V. in the context of the presumptions behind the policy of the intercultural opening of services and institutions is presented in more of a detail. Celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku organizacji pozarządowej realizującej działania wspierające na rzecz dzieci z doświadczeniem migracji we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. W artykule przedstawiono kontekst teoretyczny obrazujący politykę międzykulturowego otwarcia usług i instytucji na migrantów i uchodźców oraz koncepcję „interkluzji” w koncepcji otwarcia międzykulturowego. W kolejnej części artykułu została przybliżona analiza działań praktycznych organizacji non-profit na przykładzie Stadtpiraten Freiburg e.V. w kontekście założeń polityki międzykulturowego otwarcia usług i instytucji.

  • Issue Year: XIII/2022
  • Issue No: 4 (41)
  • Page Range: 275-290
  • Page Count: 16
  • Language: English
Toggle Accessibility Mode