Childhood experiences in the drawings of Syrian children living in the non-formal refugee camps in Lebanon Cover Image

Doświadczenia dzieciństwa w rysunkach dzieci syryjskich mieszkających w nieformalnych obozach dla uchodźców w Libanie
Childhood experiences in the drawings of Syrian children living in the non-formal refugee camps in Lebanon

Author(s): Edyta Januszewska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: projection method; Syrian children’s drawings; life in Lebanon; refugees

Summary/Abstract: The aim of the article is to learn about the individual perception of the world through the artistic works of young Syrians living with their families in Lebanon. Research among refugees was conducted in the city of Zahle in 2017. The first part of the article presents the projection method and the research on children's drawing. The second part of the article characterizes the methodology of my own research in the Syrian community in the refugee camps. The third part analyzes the drawings of life in Lebanon of children and young people. The last part is a summary of my own research. Celem artykułu jest poznanie indywidualnego sposobu postrzegania świata poprzez twórczość plastyczną małych Syryjczyków mieszkających z rodzinami w Libanie. Badania wśród uchodźców zostały przeprowadzone w mieście Zahle w 2017 roku. W pierwszej części artykułu została przedstawiona metoda projekcyjna oraz badania nad rysunkiem dziecięcym. W drugiej części artykułu została scharakteryzowana metodologia badań własnych w środowisku Syryjczyków w obozach dla uchodźców. W trzeciej części dokonana została analiza rysunków dotyczących życia w Libanie dzieci i młodzieży. Ostatnia część to podsumowanie badań własnych.

  • Issue Year: XIII/2022
  • Issue No: 1 (38)
  • Page Range: 151-168
  • Page Count: 18
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode