Musical Preferences of Contemporary Youth Cover Image

Muzyczne upodobania współczesnej młodzieży
Musical Preferences of Contemporary Youth

Author(s): Ewa Parkita
Subject(s): Social Sciences, Education, Fine Arts / Performing Arts, Psychology, Sociology, Sociology of Culture, Sociology of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Keywords: upodobania muzyczne; edukacja muzyczna; muzyczny rozwój; formy aktywności muzycznej; wartości w muzyce

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie upodobań muzycznych współczesnej młodzieży. Na podstawie analizy teoretycznej oraz badań empirycznych przeprowadzonych w gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiono sylwetkę współczesnego odbiorcy muzyki, jego zainteresowania i preferencje. W sytuacji, gdy młodzież kieruje swoje upodobania w kierunku muzyki popularnej, należy podjąć odpowiednie działania pedagogiczne, aby zmienić lub przynajmniej złagodzić istniejącą sytuację. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są muzyczne upodobania współczesnej młodzieży? Jakimi kryteriami w zakresie wartościowania muzyki posługuje się młodzież? W jaki sposób, w czasie globalnej komercji rozwijać wrażliwość muzyczną młodzieży i kierować jej zainteresowania w kierunku muzyki wartościowej? Tematyka artykułu może stanowić inspirację do dalszych dociekań badawczych w zakresie edukacji muzycznej młodzieży.

  • Issue Year: 24/2014
  • Issue No: 24
  • Page Range: 459-474
  • Page Count: 16
  • Language: Polish