„Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenopol”, Iaşi, tom XLII, 2005 Cover Image