The language of national integration in Josh 24:1‒24 Cover Image

Język integracji narodowej w Joz 24,1–24
The language of national integration in Josh 24:1‒24

Author(s): Grzegorz Szamocki
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: biblical history; biblical theology; identity; Izrael; Old Testament

Summary/Abstract: Tekst Joz 24,1‒24 przedstawia mowę Jozuego do ludu i jego rozmowę z ludem. Literackie i historyczno-krytyczne badania tego tekstu pozwalają na umiejscowienie jego powstania w okresie powygnaniowym, a pierwszych jego adresatów widzieć wśród mieszkańców perskiej prowincji Jehud. Z pomocą prorockiej formuły przedstawione jest najpierw orędzie Boga JHWH. Jego treścią jest historia Izraela, w której sam JHWH jest protagonistą. Ta historia odzwierciedla Bożą naturę. Jako taka miała być motywem do zaufania w teraźniejszości z myślą również o przyszłości. Dla mieszkańców judzkiej prowincji epoki powygnaniowej takie słowa pomagały w uświadomieniu własnej, religijnej i narodowej tożsamości. Budziły poczucie więzów krwi i wiary. Służyły budowaniu pomyślnej przyszłości w Ziemi Obiecanej.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 15-26
  • Page Count: 12
  • Language: Polish