The Consciousness of Sin and the Ethical and Religious Responsibility of Young People in the Old Testament Cover Image

Świadomość grzechu oraz etyczna i religijna odpowiedzialność młodych w Starym Testamencie
The Consciousness of Sin and the Ethical and Religious Responsibility of Young People in the Old Testament

Author(s): Grzegorz Szamocki
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: youth;sin;responsibility;Old Testament;

Summary/Abstract: Grzech i odpowiedzialność za niego jest jednym z ważnych tematów Biblii. Teksty Starego Testamentu wzmiankują o grzechach ludzi dorosłych, ale także i o grzechach dzieci i młodzieży. Młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności za wykroczenia i braki, zwłaszcza w sferze życia religijnego. Również młodzi ściągają na siebie Boże sankcje, jeżeli zaniedbują się w poznawaniu Boga i w konsekwencji w niewłaściwy sposób mówią o Bogu; jeżeli negują plan i projekt działania Boga dla ludzi i przez ludzi, albo zbyt swobodnie obchodzą się z tym co święte. Stary Testament radzi więc młodzieży, aby w imię poczucia religijnej i etycznej odpowiedzialności, miała respekt przed tym, co Boże i święte, zachowywała umiar w korzystaniu z życia i jego dobrodziejstw oraz nie zapominała o Bożym sądzie.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 36
  • Page Range: 43-53
  • Page Count: 11
  • Language: Polish