The Perception of Print and Electronic Text Cover Image

Percepcja tekstu w formie drukowanej i elektronicznej
The Perception of Print and Electronic Text

Author(s): Katarzyna Tałuć, Jacek Tomaszczyk
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Print; Information storage media; Text perception; Electronic device

Summary/Abstract: CEL/TEZA: Upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych, czego odzwierciedleniem jest rosnąca dostępność tekstów w cyfrowej formie, jak i urządzeń umożliwiających ich odbiór (laptopów, tabletów, smartfonów), skłania do objęcia badaniami zachowań czytelniczych w kontekście rosnącej popularności e-tekstów i ich nośników. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań percepcji i recepcji tekstu czytanego w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Autorzy odpowiadają na pytanie badawcze, czy nośnik tekstu wpływa na percepcję tekstu. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Przeprowadzono eksperyment wśród studentów, których zadaniem było przeczytanie tekstu i udzielenie odpowiedzi na pytania związane z jego treścią. Studenci zostali podzielni na cztery grupy: osoby czytające tekst z kartki A4, z 14-calowego laptopa, 6-calowego czytnika e‑booków oraz 5-calowego telefonu komórkowego. WYNIKI I WNIOSKI: Uzyskane wyniki dały podstawy, aby stwierdzić, że nośnik tekstu nie wpływa na sposób percepcji czytanej za jego pośrednictwem treści. ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE: Rezultaty badań mogą być wykorzystane w metodyce pracy nauczycieli akademickich. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Innowacyjnością podejścia w badaniach zaprezentowanych w artykule jest zastosowanie eksperymentu w celu zebrania materiału poddanego następnie komparatystycznej analizie i interpretacji. W polskojęzycznej literaturze dotyczącej zagadnień recepcji tekstu takie podejście występuje rzadko.

  • Issue Year: 56/2018
  • Issue No: 1 (111)
  • Page Range: 77-95
  • Page Count: 19
  • Language: Polish