Opening speech of prof. dr. Recep Meidani, former president of the Republic of Albania Cover Image

Fjala e hapjes së prof. Dr. Rexhep Meidanit, ish-president i Republikës së Shqipërisë
Opening speech of prof. dr. Recep Meidani, former president of the Republic of Albania

Author(s): Rexhep Meidani
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Botimet DUDAJ
Keywords: Recep Meidani; former president ; Republic of Albania

Summary/Abstract: Aktiviteti i sotëm është lidhur ngushtë me vetë konsolidimin e Shtetit të ri të Kosovës, procesin e demokratizimit dhe zhvillimit të tij, sipas një spiraleje ngritëse institucionale-ligjore. Epërsi e këtij procesi është ecuria e tij, që në fi llim brenda linjave bazike të një dokumenti themelor - Kushtetutës së Kosovës. Pikërisht këtë ide sintetizon dhe emërtimi i kësaj konference shkencore: “Kushtetuta dhe Sfidat e Konsolidimit të Republikës së Kosovës”. Ndërkohë, një shtyllë tjetër po aq e rëndësishme, është vetë procesi i ndërtimit të sovranitetit shtetëror të Kosovës, në kuadër të binomit: sovranitet-ndërvarësi, që veçse do t’i mundësojë më shpejt e më mirë zhvillimet e brendshme, paralel me ato të jashtme, euroatlantike e evropiane.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 04
  • Page Range: 009-012
  • Page Count: 4
  • Language: Albanian