Contribution of Albania in facing the exodus from Kosovo in the years 1998-1999 Cover Image
  • Price 4.50 €

Kontributi i Shqipërisë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999
Contribution of Albania in facing the exodus from Kosovo in the years 1998-1999

Author(s): Jani Sota
Subject(s): History
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Contribution of Albania ; exodus from Kosovo ; 1998-1999 ; Albania; Albanian History;

Summary/Abstract: Edhe pse në kujtesën tonë kolektive, historikun e shpërnguljeve masive të shqiptarëve nga Kosova dhe nga viset e tjera shqiptare në Jugosllavi e lidhim me procesin e politikës shkombëtarizuese që ndiqnin qarqet drejtuese serbe të Beogradit ndaj shqiptarëve autoktonë të Kosovës, shpesh me data të papërcaktuara qartë, zana lla e kësaj dukurie është e hershme. Po të mos llogarisim shpërnguljet nga sanxhaku i Nishit në vitet 18771878, vetëm në pjesën e parë të shek. XX, u vunë re tre periudha shpërnguljesh masive, pikërisht në vitet 1912-1915, 1919-1941 dhe pas Luftës së Dytë Botërore. Ato u pasuan nga instalime vetëm në territorin e Shqipërisë, të dhjetëra mijë refugjatëve të ardhur në rrjedhën e Luftërave Ballkanike dhe të Luftës I Botërore, mandej, në fillim të viteve 20, kur erdhën nga Dibra e Madhe rreth 55 mijë veta1, si të ikur të përkohshëm, por që një pjesë e madhe prej tyre qëndroi përgjithnjë në Shqipëri.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 359-366
  • Page Count: 8
  • Language: Albanian