Vesna Mušeta – Ašćerić: Uvod u historijsku nauku Cover Image