Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, 2014. Cover Image

Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, 2014.
Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, 2014.

Author(s): Benjamina Londrc, Dževad Drino
Subject(s): History
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: konj; Bosna i Hercegovina; srednji vijek

Summary/Abstract: Ova knjiga prvenstveno je namijenjena historičarima, pravnicima, ekonomistima, politolozima, fiolozima, historičarima umjetnosti, dok je široj čitalačkoj publici, samo na prvi pogled, možda manje atraktivna.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 38
  • Page Range: 203-207
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian