Results of Parliamentary Elections 2014. Cover Image

Rezultati općih izbora 2014.
Results of Parliamentary Elections 2014.

Author(s): Omer Hamzić
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Rezultati općih izbora 2014

Summary/Abstract: U ovom prilogu donosimo rezultate izbora u okviru više tabelarnih pregleda, na osnovu kojih se mogu izvlačiti određeni zaključci kako o pobjednicima, tako i o gubitnicima, a upoređujući ih sa rezultatima prethodnih općih i lokalnih izbora, moguće je prepoznati političke trendove, kako na nivou BiH, oba entiteta i kantona, tako i u općini Gračanica u protekle dvije, odnosno četiri godine. Nismo se upuštali u komentare ostvarenih rezultata niti uzroke i posljedice uspjeha jednih i katastrofalnog poraza drugih, već smo se potrudili da prezentiramo one podatke koji će biti od koristi svim političkim subjektima (prvenstveno za područje općine Gračanica), koji su uzeli učešća u ovogodišnjem “izbornom” procesu, naravno, ukoliko žele ozbiljno sagledati svoju trenutnu političku poziciju i projektovati uspješniju političku budućnost.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 38
  • Page Range: 19-32
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian