Pages from Gracanica’s Calendar (15. 5. – 1. 11. 2014.) Cover Image

Listovi gračaničkog kalendara (od 15. 5. do 1. 11. 2014.)
Pages from Gracanica’s Calendar (15. 5. – 1. 11. 2014.)

Author(s): Omer Hamzić
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Gračanica; Bosna i Hercegovina; općina Gračanica; Tuzlanski kanton; Sokoluša; Spreča; načelnik općine

Summary/Abstract: Ovo je hronološki pregled ključnih događaja koji su obilježili period od 15.5.-1.11.2014. na širem području općine Gračanica (Bosna i Hercegovina) u društveno-političkom životu, u oblasti privrede, kulture, sporta, itd. Sadrži osnovne podatke koji mogu biti putokaz za buduća istraživanja raznih aspekata života na ovom području.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 38
  • Page Range: 219-230
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian