REVIEWS AND NOTES Cover Image

REVIEWS AND NOTES
REVIEWS AND NOTES

Author(s): Jerzy Kranz, Adam Kobieracki, Paweł Janusz Borkowski, Dariusz Dąbrowski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Jan Barcz: Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej. Traktat z Nicei, Traktat konstytucyjny, Traktat z Lizbony (European Union at the Crossroads. Pace and Key Directions of the Systemic Reform. Treaty of Nice, Constitutional Treaty, Treaty of Lisbon). (Jerzy Kranz) 110 Rocznik Strategiczny 2007/08 (Strategic Yearbook 2007/2008). (Adam Kobieracki) 113 Leszek Jesień (ed.): Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej (Change and Continuation. European Policy of Selected EU Member States). (Paweł Borkowski) 117 Jiří Friedl (ed.): Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (1945-1949) (Zaolzie in the Light of Cryptograms of the Polish Diplomatic Post in Prague and the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw (1945-1949)). (Dariusz Dąbrowski) 122 Notes 127

  • Issue Year: 17/2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 110-135
  • Page Count: 26
  • Language: English