Reports and reviews Cover Image

Správy a Recenzie
Reports and reviews

Author(s): Ľubor Králik, Peter Žeňuch, Jarmila Kredátusová, Nikoleta Hubinská, Svetlana Vašíčková, Michal Roman, Tomáš Bánik, Viera Kováčová, Mária Strýčková, Marta Vojteková, Ľubomíra Wilšinská, Ivor Ripka, Ľubica Dvornická
Subject(s): Review
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Odišiel profesor Péter Király Životné jubileum prof. PhDr. Júlie Dudášovej-Kriššákovej, DrSc. Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres / Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, J.: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2014. 224 s. ŽEŇUCHOVÁ, K.: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav SAV 2014, 462 s. ŽEŇUCH, P.: Источники византийско- -славянской традиции и культуры в Словакии. Roma – Bratislava – Košice 2013. 482 s.; ŽEŇUCH, P.: K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Nitra 2015. 175 s. Reprezentatívne dielo Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (SKLABINSKÁ, M. – MOSNÁKOVÁ, K.: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 2012. 400 s.; 2013. 407 s.) KREJČÍ, K.: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Ed. M. Černý. Praha 2014. 664 s. KUCZYŃSKA, M. – STRADOMSKI, J. (eds.): Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskej Słowian w regionie karpackim. Hystoria, tradycje, odwołania. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Vol. 8. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Wydawnictwo «Scriptum», 2013. ВАРБОТ, Ж. Ж.: Исследования по русской и славянской этимологии. Москва – Санкт-Петербург: Нестор-История 2012. 648 s. Aktyvni resursy sučasnoji ukrajinsjkoji nominaciji: Ideohrafičnyj slovnyk novoji leksyky / Aktívne zdroje súčasnej ukrajinskej lexiky: Ideografický slovník novej lexiky. Zost. Je. A. Karpilovsjka, L. P. Kysľuk, N. F. Klymenko, V. I. Krytsjka, T. K. Puzdyrjeva, Ju. V. Romaňuk. Kyjiv: TOV „KMM“, 2013. 416 s. Neobvyklá encyklopédia (NEVRLÝ, M.: Encyklopédia ukrajinskej literatúry a kultúry. Sládkovičovo 2014, 478 s.) Zo správy o činnosti v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV za rok 2014 Zo zasadnutia Slovenského komitétu slavistov a prípravného výboru Druhého kongresu slovenských slavistov

  • Issue Year: 50/2015
  • Issue No: 01
  • Page Range: 74-99
  • Page Count: 26